Οι δεξαμενές adblue Σχεδιασμένες για να πληρούν τις απαιτήσεις αποθήκευσης και μεταφοράς του διαλύματος ουρίας καυσαερίων ντίζελ (DEF)AU32, που συνήθως αναφέρονται με τις εμπορικές ονομασίες Adblue, NoNox και Air1.

Σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ, πολλά νέα επαγγελματικά οχήματα πρέπει να κυκλοφορούν με σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής μείωσης (εν συντομία SCR). Αυτό το είδος συστήματος μειώνει σημαντικά τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOX) μετατρέποντάς τα σε αβλαβές άζωτο και νερό μέσω της χρήσης ενός ειδικού Καταλυτικού Μετατροπέα και ενός μη εκρηκτικού, μη τοξικού, μη εύφλεκτου διαλύματος ουρίας με βάση το νερό, που ονομάζεται επίσης Adblue. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα φορτηγά και λεωφορεία πρέπει να εφοδιάζονται με ρεζερβουάρ Adblue καθώς και ρεζερβουάρ καυσίμου.


Στείλτε την ερώτησή σας