Avanserte drivstoffløsninger Produksjon av dieselpumpe, drivstoffoverføringspumpe i Kina over 25 år.
Språk

AdBlue-tankene som er utformet for å tilfredsstille kravene til lagring og overføring av diesel eksosfuid (DEF) AU32 urea-løsning, commonreferred til av handelsnavnene til AdBlue, Nonox og Air1.

I samsvar med EUs lovgivning må mange nye kommersielle kjøretøyene kjøre med et selektivt katalytisk reduksjonssystem (i kort SCR). TraffinKind of System reduserer nitrogenoksid (NOx) utslipp ved å konvertere dem til ufarlig nitrogen og vann gjennom bruk av en spesiell katalytisk omformer og en ikke-eksplosiv, ikke-toksisk, ikke-falmbar, vannbasert urea-løsning, også kalt AdBlue. Dette betyr at truck og busser må være utstyrt med en adblue-tank, samt en drivstofftank.